Надеждна информация по урология: без граници

Урологичните заболявания са често срещани: те често водят до силен дискомфорт, а някои могат да бъдат и животозастрашаващи. Изключително важно е да разполагате с надеждна информация по урология в интернет: последователна и качествена информация, която се отнася до всички, независимо от езика или страната, в която живеят.

Основната цел на настоящия уебсайт е да предоставя надеждна информация по урология – безпристрастна, подробна, ясна. Всички публикувани тук материали отчитат съществуващите научни сведения, опита на медицинските специалисти и практикуващи медицински сестри, както и мнението на пациентите.

Настоящият уебсайт е част от инициатива за предоставяне на информация на пациенти, провеждана от Европейската асоциация по урология, независима организация с нестопанска цел, която работи за повишаване нивото на урологичните грижи в Европа.