Bibliotēka

Niktūrija

Niktūrija

Pamatinformācija par niktūriju

PDF | 18-02-2016 | 1.13 MB | Download

Niktūrija

PDF | 18-02-2016 | 1.11 MB | Download

Niktūrijas diagnosticēšana

PDF | 18-02-2016 | 1.10 MB | Download

Niktūrijas ārstēšana

PDF | 18-02-2016 | 1.35 MB | Download

Ieteikumi attiecībā uz dzīvesveidu niktūrijas gadījumā

PDF | 18-02-2016 | 1.10 MB | Download

Kā sadzīvot ar niktūriju

PDF | 18-02-2016 | 1.10 MB | Download

Terminu vārdnīca

PDF | 18-02-2016 | 921.60 KB | Download

error: You are not allowed to copy content without permission. Please contact: e.robijn@uroweb.org