Terimler sözlüğü

Böbrek ve üreter taşları

Ablasyon tedavisi

Anormal dokunun uzaklaştırılması için kullanılan bir çeşit az girişimsel tedavi yöntemi. Doktor, anormal dokuyu isi (radyofrekans ablasyon) veya aşırı soğuk (kriyoablasyon) kullanarak yok eder.

Aktif tedavi

Böbrek veya üreter taşından arındırma işlemleri.

Anestezi (genel, omurgadan veya lokal)

Ameliyat öncesi ağrı hissetmemeniz için ilaçlar verilir. Genel anestezi ile bilinciniz açık olmaz ve size yapılanları farketmezsiniz. Lokal veya spinal anestezi altında ise ameliyat yapılan vücut bölgenizde ağrı hissetmezsiniz. Ameliyat sonrası anestezi zamanla kaybolacaktır.

Asemptomatik taşlar

Herhangi bir belirtiye neden olmayan taşlardır. Genellikle başka bir rahatsızlık için yapılan görüntüleme yöntemleri ile saptanır.

Bilgisayarlı tomografi (BT)

Vücudun X ışını ile seri görüntülerinin alındığı görüntüleme metodu. BT, bilgisayarlı tomografinin kısaltmasıdır.

Böbrekler

Karnın arkasında 2 adet olarak bulunan, şekli fasulyeye benzeyen, kanı filtre edip idrar üreten organlar.

Dekompresyon

Böbreğin birindeki basıncın düşürülmesi. Böbreklerden idrarın boşaltmasını sağlayan nefrostomi tüpü, cilt üzerinden doğrudan böbrek içine yerleştirilir.

Endoskop

Vücudun içini incelememizi sağlayan, tüp şeklinde esnek veya sert alet.

Görüntüleme

Ultrason, X isini veya diğer tarama teknikleri ile vücudun görüntülenmesi.

İdrar yolları

İdrarı üreten, vücutta taşıyan ve vücut dışına atan organ sistemi. İki böbrek, iki üreter, mesane ve üretradan oluşur.  Erkeklerde üretranın daha uzun olmasının dışında kadın ve erkekte idrar yolları benzerdir.

İntravenöz ürografi

Genellikle koldaki bir toplayıcı damara röntgen ışınları ile görülebilen bir kontrast maddenin enjekte edilmesi suretiyle gerçekleştirilen görüntüleme yöntemi.

JJ-stenti

İdrarın böbrekten mesaneye akışını sağlamak için geçici olarak üretere yerleştirilen bir tüp.

Kalkül

Taş.

Kateter

Vücuttan sıvı drenajı için kullanılan içi boş, esnek ve boru şeklinde tıbbi bir malzemedir. Ürolojide kateterler mesaneden idrar drenajı için kullanılır.

Konservatif tedavi

Taş hastalığının izlenmesi veya taşın doğal yollarla atılmasını kolaylaştıracak ilaç tedavilerinin uygulanması.

Kontrastsız BT

Daha az radyasyon maruziyeti sağlayan BT tarama tipi.

Kontrendikasyon

Herhangi bir tedavi seçeneğini sakıncalı kılan belirti veya durum.

Medikal Ekspulsif Terapi (MET)

Taşın doğal yollardan daha kolay ve daha az ağrıyla atılmasını sağlayan ilaç tedavisi.

Mesane

Böbreklerden akan idrarın depolandığı organ.

Metabolik değerlendirme

Taş oluşumu yönünden yüksek risk taşıyan hastalarda yapılan bir dizi kan ve idrar testi.

Nefrostomi tüpü

Cilt üzerinden böbreğin içine yerleştirilen bir tüp. Bu tüp, idrarın böbrekten çıkmasına imkan verir.

NSAID’lar

Ağrının dindirilmesinde kullanılan bir grup ilaç. Genellikle renal koliği hafifletmek için kullanılır.

Okzalat

Birçok yiyecekte bulunan, böbrek veya üreter taşı oluşumu ile ilgisi olabilen bir madde.

Parçacıklar

İşlem sırasında kırılan taş parçaları.

Perkütan

Cilt yoluyla.

Perkütan nefrolitotomi (PNL)

Cilde bir tüp yerleştirmek suretiyle taşların böbrekten doğrudan çıkarıldığı bir tedavi seçeneği.

pH değeri

Sıvıların asidik veya alkali olup olmadığını tanımlayan 0 ve 14 arası bir değer. pH değeri 7.0 civarında ise nötr, yukarısında ise alkali, altındaysa asidiktir.

Renal

Böbreklerle ilgili.

Renal kolik

Taşın normal idrar akışını engellemesi sonucu oluşan böğür, bel, kasık veya uyluk ağrısı.

Şok dalgaları ile taş kırma (SWL)

Yüksek enerjili ses dalgaları ile taşların küçük parçacıklara ayrıldığı tedavi yöntemi. Taş parçacıkları, işlem sonrasında idrar yoluyla atılır.

Tanı

Belirtilerinize sebebini anlamak için doktor ve hemşire biz takım testler yapar.

Ultrasonografi

Vücudun içinin yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak görüntülenmesi tekniği (ultrason).

Üreter

İdrarın böbreklerden mesaneye akmasını sağlayan iki tüpten biri.

Üreteroskop (sert veya esnek)

İdrar yolları için kullanılan bir endoskop. Üretradan içeri sokulup önce mesaneye oradan da üreter hatta böbrek içine kadar getirilebilir.

Üreteroskopi (URS)

Böbrek veya üreter taşlarını çıkarmaya yönelik bir tedavi seçeneği. Üretereskop, taşın dışarı atılması için üretra üzerinden idrar yoluna sokulur.

Üretra

İdrarı mesaneden ve sonrasında vücuttan dışarı taşıyan tüp.

Ürik asit

Pürin denilen maddelerin vücut tarafından parçalanması sonucu oluşan bir kimyasal.

Ürolityazis

Taş hastalığı.

Ürolog

İdrar yolları ve cinsel organların sağlığı ve hastalıkları konusunda uzmanlaşmış doktor.

Vulva

Kadın dış genital organları.

error: You are not allowed to copy content without permission. Please contact: e.robijn@uroweb.org