Unë jam mjek

Afishja

Afishja

Kjo afishe është pjesë e Informacionit për Pacientin të EAU. Ju mund ta përdorni këtë afishe gjatë konsultimeve përveç fletëpalosjeve të informacionit për pacientin.

PDF | 29-02-2016 | 429.78 KB | Download

error: You are not allowed to copy content without permission. Please contact: e.robijn@uroweb.org