• Go to:

Основната мисия на Европейската асоциация по урология е да повиши нивото на урологичните грижи в Европа и много години това се прави чрез обучителни и научни програми, насочени към уролозите.
През последните години стана ясно, че следващата значима стъпка в този процес може да се направи, само ако широката общественост, пациентите и техните семейства се ангажират по-силно и станат част от мисията на ЕАУ. Добре информираните пациенти са по-добре подготвени да разговарят за проблемите, които ги тревожат, да споделят информация за това какво преживяват при състоянието си и по време на лечението. Така се насърчава смислен диалог между лекар и пациент, което води до по-добра грижа.

Нашата мисия

Всеки пациент с урологично заболяване в Европа трябва да има достъп до пациентска информация от най-високо качество.

Мисията на инициативата за информация от ЕАУ за пациентите е да се предостави надеждна информация на пациенти с урологични заболявания, като се отчитат последните научни тенденции, препоръки на експерти и потребности на пациенти. Тази информация трябва да бъде последователна като съдържание и качество във всички преводни версии и да е полезна за пациенти от различни държави. Информацията на ЕАУ за пациенти е в съответствие с Указанията на ЕАУ.

Нашата визия и амбиция

След няколко години този уебсайт ще съдържа информация за пациенти, обучителни видео материали и богата библиотека от материали за сваляне, покриващи всички урологични състояния. Информацията ще се актуализира регулярно, за да отчита последните научни тенденции и препоръки на експерти и ще бъде преведена на всички европейски езици.

Как ще постигнем това?

За да осъществим амбицията си, работим с много ентусиазирани партньори (линк към страницата с партньорите), които помагат за разработването, редактирането, превода и адаптирането на материалите, публикувани на този уебсайт. С разрастването на партньорската ни мрежа, ще имаме възможността да покрием по-широк обхват и регулярно да добавяме нови материали и езици. Освен това ще продължаваме да разчитаме на мащабната инфраструктура на ЕАУ, за да може проектът да използва цялата необходима експертиза.

Има ли място за още информация за пациенти?

В интернет има много информация за пациенти и всеки ден се отпечатват нови и нови материали. Част от тази информация е от надеждни източници, като болници и национални здравни служби, но има и голяма част от ненадеждни и пристрастни източници. Вярваме, че създаването на още един надежден източник на информация за пациенти в интернет има значим принос към мрежата от сигурни източници на информация, което ще улесни пациентите и техните семейства при собственото им ограмотяване в областта.

Работим в съответствие с принципите на Health On the Net (HON) и този уебсайт е изцяло сертифициран от HON.

За Европейската асоциация по урология

ЕАУ представлява водещият в Европа орган по практика, изследователска дейност и образование в областта на урологията. Повече от 16 000 здравни специалисти са част от ЕАУ и помагат за разработването на далновидни решения за непрекъснато подобрение, професионален растеж и споделяне на знания в областта на урологията.

error: Content is protected !!