• Go to:

Ако страдате от стресова уринарна инконтиненция (СУИ), лекарят ви може да ви препоръча оперативно лечение. Най-често предлаганите варианти са:

  • Слингове
  • Средство за изкуствена компресия (поставяне на балон)
  • Изкуствен уринарен сфинктер (ИУС)
  • Обем-създаващи субстанции

Целта на всички оперативни лечения е да се излекува инконтиненцията. Има вариации в естеството им. Заедно с лекаря си можете да прецените кой подход е най-подходящ за вас в зависимост от:

  • Възрастта ви
  • Колко тежка е инконтиненцията
  • Колко тревожни са симптомите
  • Общото ви здравословно състояние

В този раздел ще откриете обща информация, като в отделните страни може да има вариации.

error: Content is protected !!