Камъни в бъбреците и уретерите

Диагноза

Диагноза на камъни в бъбреците и уретерите

Лекарят извършва редица изследвания, за да разбере каква е причината за симптомите. Това се нарича диагноза. Първо лекарят или медицинската сестра се запознава с медицинската ви история и прави физикален преглед. След това се правят снимки на тялото и ако е необходимо, и други тестове.

Техники за образна диагностика

За да определи мястото на камъка, лекарят трябва да направи снимки на вътрешните ви органи. Ще ви бъде направена ултрасонография (известна още като ултразвук), при която се използват високочестотни звуци за създаване на изображение. Лекарят може да види дали камъкът причинява запушване, като провери дали е увеличена системата за събиране на урината (Фиг. 1).

В допълнение към ултрасонографията, може да е необходима рентгенова снимка и на уринарния тракт.
Друг използван метод за диагностициране е КТ (компютърна томография). При проблем с камъни се прави неконтрастна компютърна томография (НККТ). По този начин могат ясно да се видят големината, формата и дебелината на камъка.

В някои ситуации лекарят ви може да реши да направи контрастна компютърна томография или интравенозна урография. Тези изображения дават допълнителна информация за функционирането на бъбреците ви и за анатомията ви.

Анализ на камъните и други изследвания

В случай на ренална колика, урината и кръвта ви се изследват, за да се прецени дали имате инфекция или бъбречна недостатъчност.

Ако има вероятност да изхвърлите камъка с урината, лекарят може да ви препоръча да филтрирате урината и да вземете камъка. Лекарят ще го анализира, за да разбере какъв тип камък имате. Тази информация е важна, защото помага да се изберат най-добрите опции за лечение и превенция.

Ако при вас има висок риск от образуване на повече камъни, ще ви бъдат направени допълнителни изследвания, познати като метаболитна оценка. Тези изследвания и причините, поради които се правят, са описани в отделен раздел относно Метаболитната оценка за камъни в бъбреците и уретерите.

Фиг. 1: Уринарният тракт.
Фиг. 1: Уринарният тракт.