Аз съм пациент

Pак на бъбреците

Pак на бъбреците

Какво е рак на бъбреците?

Ракът на бъбреците е злокачествено нарастване на клетките (тумор) в бъбреците. Медицинското му название е бъбречноклетъчен карцином. Туморът в бъбреците може да бъде и доброкачествен.

Ракът на бъбреците е общо понятие. Съществуват много разновидности на туморите и етапи на заболяването. Лечението зависи от специфичните характеристики на тумора и експертния опит на медицинския екип.

Разделите в настоящата поредица включват обща информация относно рака на бъбреците, диагностицирането и възможностите за лечение. Обсъдете личното си състояние с вашия лекар.

Каква е функцията на бъбреците?

Бъбреците са два органа с бобовидна форма в задно-страничната част на корема, които филтрират кръвта и отделят урина. Те са важни за различни процеси в тялото, в това число за регулиране на кръвното налягане, образуването на кръвни клетки и поддържането на костите в добро състояние (Фиг. 1).

Фиг. 1: Бъбрек и околните тъкани, вени и артерии.
Фиг. 1: Бъбрек и околните тъкани, вени и артерии.

Ракът на бъбреците представлява около 2% от всички случаи на рак в световен мащаб. През последните двадесет години броят на случаите на рак на бъбреците в Европа леко се е увеличил, но за голяма част от региона се е увеличила и степента на преживяване. Благодарение на по-честата употреба и подобренията на технологиите на образна диагностика с ултразвук и КТ, сега все повече случаи на рак на бъбреците се диагностицират на по-ранен етап.

При мъжете има по-голяма вероятност за рак на бъбреците, отколкото при жените. При повечето хора диагнозата се поставя между 60 и 70 години.

Стадии на заболяването

Има различни етапи на рака на бъбреците. Ако туморът е ограничен в рамките на бъбрека и няма разсейки, това се нарича локализиран рак на бъбреците. При локално напреднал рак на бъбреците туморът се е разраснал извън бъбреците към околната тъкан или вени, надбъбречната жлеза или лимфните възли. Лекарите говорят за метастатично заболяване, ако ракът се е разпространил или към далечни лимфни възли или към други органи.

Рискови фактори за рак на бъбреците

Причините за рак на бъбреците често трудно се определят. Общите рискови фактори са:
•    Пушене
•    Затлъстяване

Роднина по права линия от първа степен с рак на бъбреците или високо кръвно налягане също представляват потенциални рискови фактори. Някои промени в начина на живот, най-съществените сред които са отказване от цигарите и поддържане на здравословно тегло, може да намалят риска от рак на бъбреците.