Аз съм практикуващ лекар

Листовка в чакалнята

Листовка в чакалнята

Pак на бъбреците

В тези 2 страници ще откриете кратък преглед за рак на бъбреците. И тъй като информацията е много кратка, можете да разпечатате листовката.

PDF | 23-02-2016 | 1.14 MB | Download

Рак на простатата

PDF | 19-02-2016 | 1.02 MB | Download