Библиотека

Камъни в бъбреците

Камъни в бъбреците

Основна информация за камъни в бъбреците и уретерите

PDF | 23-02-2016 | 2.38 MB | Download

Причини за камъни в бъбреците и уретерите

PDF | 23-02-2016 | 1.26 MB | Download

Симптоми и диагноза на камъни в бъбреците и уретерите

PDF | 23-02-2016 | 1.45 MB | Download

Лечение на камъни в бъбреците и уретерите

PDF | 23-02-2016 | 3.92 MB | Download

Превенция от повторно образуване на камъни

PDF | 23-02-2016 | 1.07 MB | Download

Метаболитна оценка на камъни в бъбреците и уретерите

PDF | 23-02-2016 | 1.07 MB | Download

Речник

This leaflets explains all the medical terms which are used in the in-depth information leaflets on kidney and ureteral stones.

PDF | 23-02-2016 | 878.71 KB | Download

Въпроси и коментари

Настоящият постер е част от информацията на ЕАУ за пациенти. Можете да използвате постера при консултации в допълнение към листовките с информация за пациенти.

PDF | 23-02-2016 | 982.34 KB | Download