Project Partners

Партньори по проекта

Защо да се използва тази информация?

Информацията на този уебсайт е в резултат от съвместни усилия и се предоставя за безплатно разпространение. Вярваме, че за всяко национално урологично сдружение в и извън Европа, пациентска организация и професионална асоциация тези материали ще бъдат полезни с оглед на обучителните инициативи. Винаги можете да разчитате на последователността на информацията във всички нейни преводи и формати, което е изключително важно, тъй като с всяка изминала година трансграничните здравни услуги се разрастват все повече.

Станете наши партньори!

Успехът на този проект зависи от ползотворно партньорство и сътрудничество. Насърчаваме ви да се присъедините към нашата партньорска мрежа и да ни помогнете да развием това важно начинание.

Ако сте национално сдружение, можете да предоставите информацията на широката общественост и практикуващите лекари във вашата страна, като я преведете и адаптирате спрямо регионалните специфики.

Ако сте пациентска организация или професионална медицинска организация, насърчаваме ви да участвате в разработването на информация в областта на урологията за пациенти – като автори, рецензенти или оценители на материали на нови или съществуващи теми.

Ако искате да станете наш партньор, не се колебайте да се свържете с нас.

Как да се използва тази информация?

Можете да използвате тази информация в подкрепа на дейностите във вашето сдружение.

  • Да я разпространите: В нашата библиотека можете да свалите всички листовки с информация на ЕАУ за пациенти безплатно. Те са във формат, удобен за разпечатване и можете да ги разпространявате, както намерите за добре.
  • Направете връзка към нея и я споделяйте: Ще се радваме и ще сме благодарни, ако ни помогнете да разпространим информацията за проекта – бихме искали възможно най-много хора да имат полза от работата ни! Свалете банерите ни и направете препратки от вашия уебсайт към нашия. Банерите са достъпни на различни езици.

Листовките и банерите можете да откриете в библиотеката.