Партньори по проекта

Yрологично сдружение

Yрологично сдружение

Условие за успех

Едно от условията за успех е сътрудничеството ни с националните дружества. Информацията на ЕАУ за пациенти разчита на експертността на членовете на дружествата за превода и адаптирането на съдържанието.

На тази страница са представени дружествата, ангажирани с превода и адаптирането на Информацията на ЕАУ за пациенти.

Българското урологично дружество (BAU)

Българското урологично дружество е основано през 1960 г. Днес дружеството наброява над 250 уролози, като около 5% от тях са жени. Основните цели на БУД са да подпомага и развива урологията в България чрез: стимулиране на научно-изследователската работа на своите членовете в областта на урологията, поддържане на високо ниво на професионална квалификация на уролозите, внедряване на най-новите световни постижения в урологията и популяризиране постиженията на българските уролози. Досега БУД е организирало 7 национални конгреса на различни тематики – уролитиаза, онкоурология, доброкачествена простатна хиперплазия, пластични операции, бъбречна трансплантация, ендоурология, андрология и др. През 2012 г. БУД беше домакин на 8-ия Конгрес на югоизточното дружество по урология под егидата на Европейската асоциация по урология.

Доминиканското дружество по урология (SDU)

Доминиканското дружество по урология (SDU) е създадено през 1958 г. и в момента в него членуват повече от 160 уролози. То има за цел да насърчава научни и културни дейности, свързани с цялата сфера на урологията. Освен това то поощрява и подкрепя всички инициативи за разпространението на информация  и изследователски прочувания в тази дисциплина за подобряване на обучението на своите членове. От 2007 г. насам, дружеството е член на Американската урологична конфедерация (CAU).

Финландската асоциация по урология (FUA)

Финландската асоциация по урология (FUA) е основана през 1954 г. има приблизително 200 членове. Урологията става медицинска специалност във Финландия през 1999 г. Има около 130 активно работещи уролози във Финландия и около една-пета от тях са жени. Необходима са обаче още уролози, които да се справят с урологичните проблеми на една от най-бързо застаряващите нации в Европа. Има четири изследователски групи, свързани с FUA: FinnProstate, FinnBladder, FinnImpo и FinnIC. Зимните дни на урологията през февруари са основното годишно събитие на FUA. То се организира заедно с медицински сестри по урология.

Гръцката урологична асоциация (HUA) е основана през 1931 г. и е със седалище в Атина. Тя се състои от научна и образователна организация с цел насърчаване на урологията в Гърция. HUA публикува списание „Hellenic Urology“. Нейните членове са  уролози и други медицински специалисти. Асоциацията има десет тясно специализирани отдела и разделите за Ендоурология, Лапароскопия и Урологична технология предоставят превод на гръцки на Информация за пациента за ЕАУ.

Испанската асоциация по урология (AEU)

Испанската асоциация по урология (AEU) е основана през 1911 г. и има 1897 активни членове и 200 специализанти. Асоциацията публикува списание „Actas Urológicas Españolas“, което също е официалното списание на Американската конфедерация по урология (CAU). AEU има работни групи по онкология, литиаза, лапароскопия и роботика, функционална урология, андрология, трансплантация и педиатрия. Научните изследвания се организират от Фондацията за урологични изследвания (FIU).

Турската асоциация по урология (TAU)

Турската асоциация по урология (TAU) е учредена през 1933 г. и има 1753 членове и 600 научни работници. Асоциацията издава „Турски журнал по урология” и през 2012 г. проведе 22-рия се Национален конгрес по урология. През 2004 г. TAU беше домакин на 19-тия годишен конгрес на ЕАУ в Истанбул, а през 2010 г. беше домакин на 6-та среща на ЕАУ в Югоизточна Европа (SEEM). Турция е една от петте най-големи страни по отношение на научни достижения в областта на урологията, благодарение на приноса на членовете на TAU. Асоциацията продължава своята работа за развитие и напредък в урологията в Турция.

Croatian Society of Urology (HUD)

The Croatian Society of Urology (HUD) was founded in 1992. However, urology has a long history in Croatia as the first urological ward has been active since 1894. Today, the Croatian Society of Urology has more than 150 members and around 30 residents. The society is very active with yearly meetings usually held during regional congresses. It organises a national congress every four years. It acts as ongoing bridge between our patients and practicing urologists. We work in collaboration with the national organisation of urological nurses.

Czech Urological Society (CUS)

Under construction.

Polish Urological Association (PUA)

The Polish Urological Association (PUA) was founded in 1949. Today, it consists of following working groups: Young Urologists, Endourology and ESWL, Military Urologists, Sexuology and Andrology, and the Urological Nurses Association. PUA actively promotes urological knowlegde to the general population, focuses on new research and translates the EAU Guidelines into Polish. The association has organized over 40 annual Scientific Congresses.

Slovak Urological Society (SUS)

The Slovak Urological Society is from historical point of view a direct continuation of the professional activities of the Czechoslovak Urological Association.  The Slovak branch of the Czechoslovak Urological Association was established in  year 1957. Independent  Slovak Urological Society has been founded in year 1993, which has  now more than 370 members. The society has recently created a section for residents whose membership includes all young residents specialising in urological training. Duration of urological specialisation training is five years.

Cooperation with the Czech Urological Society represents a significant part of the international activities of the Slovak Urological Society. The second significant international function  is the activity within the European Association  of  Urology and  Central European Urological  Office. In the framework of this cooperation in the year 2010 was in Bratislava 10th   Central European Meeting. Nearly 400 participants have registered for the anniversary meeting with many coming from neighboring countries such as Romania, Poland, Slovenia, Czech Republic and  Hungary.

In Slovakia, there is a total  22 urological departments, which carry out the open urological, endoscopical and laparoscopic procedures. We have one centre for robotic surgery  and five centres for  kidney transplantation.

One of our major challenges are efforts  to bring to our patients the most advanced urological  diagnostic and therapeutic procedures.

Urological Association of Kosovo (UKK)

The Urological Association of Kosovo (UKK) was established in Prishtina in 2001. The association holds symposia where they invited urologists from Albania, Macedonia, Turkey, and Hungary, as well as presenters from the EAU. The UKK also organizes the Prostate Days for the general public and an annual scientific meeting on urological problems. All Kosovar urologists are members of the EAU.