• Go to:

Освен операция, лъчетерапия и консервативно наблюдение, има и други възможности за лечение при локализиран рак на простатата, като:

Какво представлява КХАП?

Криохирургичната аблация на простатата (КХАП) е експериментална техника за лечение на рак на простатата. Това е минимално инвазивна операция, при която се унищожават туморните клетки с помощта на много ниски температури (Фиг. 1).

Какво представлява ФУВИ?

Високо интензивният ултразвук (ФУВИ) е експериментална техника за лечение на рак на простатата. Използват се високочестотни звукови вълни за нагорещяването и унищожаването на раковите клетки (Фиг. 2).

Какво представлява фокална терапия?

Фокална терапия е термин за няколко експериментални техники за унищожаване на тумори в простатата. Тъй като туморните клетки се атакуват директно, няма толкова много увреждане на друга тъкан в простатата или долните пикочни пътища (Фиг. 3).

Лекарят ви ще ви информира за тези възможности за лечение, ако няма други подходящи за вас терапии. Това зависи и от личните ви предпочитания. Тези лечения могат да ви бъдат предложени като част от клинично изпитване.

Фиг. 1: Криохирургичната аблация на простатата (КХАП) убива раковите клетки чрез замразяване.
Фиг. 1: Криохирургичната аблация на простатата (КХАП) убива раковите клетки чрез замразяване.
Фиг. 2: При фокусиран ултразвук с висок интензитет (ФУВИ) се използва енергията от високочестотни звукови вълни за нагорещяването и унищожаването на раковите клетки.
Фиг. 2: При фокусиран ултразвук с висок интензитет (ФУВИ) се използва енергията от високочестотни звукови вълни за нагорещяването и унищожаването на раковите клетки.
Фиг. 3: При фокалната терапия туморните клетки в простатата се атакуват директно и така не се увреждат сериозно други тъкани.
Фиг. 3: При фокалната терапия туморните клетки в простатата се атакуват директно и така не се увреждат сериозно други тъкани.
error: Content is protected !!