• Go to:

Инструмент с формата на тръбичка, с който се извършва преглед вътре в тялото. Може да бъде с постоянна форма (ригиден) или променяща се форма (флексибилен).

error: Content is protected !!