• Go to:

В случаите, (в които) когато туморни клетки достигнат кръвта или друг орган по време на операция. Тези клетки може да се развиват на друго място и да прераснат в тумори.

error: Content is protected !!