• Go to:

Минимално инвазивна оперативна техника, при която на лекаря не се налага да прави разрез в кожата или тъканите. Вместо това хирургът поставя хирургическите инструменти през малки отвори в корема.

error: Content is protected !!