Лапароскопска операция

Минимално инвазивна хирургична техника, при която хирургът не е необходимо да срязва кожата и тъканта. Вместо това хирургът вкарва хирургичните инструменти през малки (прорези) разрези на кожата в корема.

error: Content is protected !!