• Go to:

Хирургична процедура, при която не се прави разрез във вътрешността на тялото. С помощта на ендоскоп се достига през уретрата до тази част от тялото, която трябва да се лекува (вж. също Ендоскоп).

error: Content is protected !!