• Go to:

Системата от органи, която произвежда и пренася урината през и извън тялото. Тя включва два бъбрека, два уретера, пикочния мехур и уретрата. Пикочните пътища са сходни при мъжете и жените, с единствената разлика, че при мъжете уретрата е по-дълга.

error: Content is protected !!