• Go to:

Симптоми на долните пикочни пътища е термин, който се използва за симптомите, причинени от ДУП, което също може да е признак за други заболявания, засягащи пикочните пътища (вж също Пикочни пътища).

error: Content is protected !!