• Go to:

Инструмент, който помага на лекарите да извършват лапароскопски операции. Хирургът контролира роботизираните инструменти чрез сензори с дистанционно управление.

error: Content is protected !!