Физически

Свързан със или засягащ тялото.

error: Content is protected !!