• Go to:

Инструмент, който помага на лекарите да извършват лапароскопии. Хирургът направлява роботизираният инструмент с помощта на дистанционни сензори за контрол.

error: Content is protected !!