Частична нефректомия

Оперативна процедура, при която се отстранява част от бъбрека.

error: Content is protected !!