• Go to:

Какво е рак на бъбреците?

Ракът на бъбреците е злокачествено нарастване на клетките (тумор) в бъбреците. Медицинското му название е бъбречноклетъчен карцином. Туморът в бъбреците може да бъде и доброкачествен.

Ракът на бъбреците е общо понятие. Съществуват много разновидности на туморите и етапи на заболяването. Лечението зависи от специфичните характеристики на тумора и експертния опит на медицинския екип.

Разделите в настоящата поредица включват обща информация относно рака на бъбреците, диагностицирането и възможностите за лечение. Обсъдете личното си състояние с вашия лекар.

Ракът на бъбреците представлява около 2% от всички случаи на рак в световен мащаб. През последните двадесет години броят на случаите на рак на бъбреците в Европа леко се е увеличил, но за голяма част от региона се е увеличила и степента на преживяване. Благодарение на по-честата употреба и подобренията на технологиите на образна диагностика с ултразвук и КТ, сега все повече случаи на рак на бъбреците се диагностицират на по-ранен етап.

При мъжете има по-голяма вероятност за рак на бъбреците, отколкото при жените. При повечето хора диагнозата се поставя между 60 и 70 години.

Каква е функцията на бъбреците?

Бъбреците са два органа с бобовидна форма в задно-страничната част на корема, които филтрират кръвта и отделят урина. Те са важни за различни процеси в тялото, в това число за регулиране на кръвното налягане, образуването на кръвни клетки и поддържането на костите в добро състояние (Фиг. 1).

лечение

Ако диагнозата ви е локализиран рак на бъбреците, лекарят ви може да ви препоръча лечение с частична нефректомия, радикална нефректомия, активно наблюдение, радиочестотна аблация или криотерапия. Всяка процедура има своите плюсове и минуси. Изборът на лечение зависи от конкретната ситуация.

Ако диагнозата ви е локално напреднал бъбречен рак, лекарят ви може да ви препоръча да пристъпите към лечение с радикална нефректомия или емболизация. Всяка процедура има своите плюсове и минуси. Изборът на лечение зависи от конкретната ситуация. В този раздел са описани различни възможности за лечение, които трябва да обсъдите с лекаря си.

Бъбречните тумори се разпространяват към други органи или отдалечени лимфни възли. Това се нарича метастатично заболяване. При метастатично заболяване бъбречният тумор се нарича първичен тумор, а туморите в други органи се наричат метастази. Лекарят ви може да ви препоръча да лекувате метастатичното заболяване с операция, обикновено в комбинация с антиангиогенна терапия, известна още като целенасочена терапия. В редки случаи също се използва и имунотерапия. За лечението на метастази може да се препоръча лъчетерапия.

Обикновено не може да се лекува метастатично заболяване. Лечението при метастатично заболяване цели да намали размера на първичния тумор и на метастазите. Това ще ви даде възможност да живеете по-дълго и да имате по-малко симптоми.

error: Content is protected !!