• Go to:

Какво е локализиран рак на бъбрека?

Локализираният рак на бъбрека се отнася до тумор, който е ограничен в рамките на бъбрека и не се е разпространил към други части на тялото. Може да бъде тумор в първи или втори стадий, в зависимост от големината му (Фиг. 1 и 2).

Ако диагнозата ви е локализиран рак на бъбреците, лекарят ви може да ви препоръча лечение с частична нефректомия, радикална нефректомия, активно наблюдение, радиочестотна аблация или криотерапия. Всяка процедура има своите плюсове и минуси. Изборът на лечение зависи от конкретната ситуация.

В този раздел са описани различните възможности за лечение, които можете да обсъдите с лекаря си.

Информацията тук е от общ характер и не е насочена към личното ви състояние. Не забравяйте, че може да има вариации в различните страни.

Фиг. 2: Тумори от II стадий са все още само в рамките на бъбрека, но са по-големи от 7 см.
Фиг. 2: Тумори от II стадий са все още само в рамките на бъбрека, но са по-големи от 7 см.
Фиг. 2: Тумори от II стадий са все още само в рамките на бъбрека, но са по-големи от 7 см.
Фиг. 2: Тумори от II стадий са все още само в рамките на бъбрека, но са по-големи от 7 см.

Възможности за лечение

Най-доброто възможно лечение на тумор на бъбрека е оперативното отстраняване.

Локализиранят рак на бъбрека може да се отстрани или чрез частична (парциална) нефректомия, или чрез радикална нефректомия. И двете процедури могат да се извършат чрез отворена или чрез лапароскопска операция. Лапароскопската операция може да се извърши и с помощта на система за роботна хирургия.

При частична нефректомия се отстранява само туморът, а здравата тъкан остава непокътната. Тази операция се препоръчва при всички възможни случаи. Ако не е възможно да се отстрани целият тумор и да остане част от бъбрека незасегнат, лекарят ви ще препоръча радикална нефректомия. Това означава, че бъбрекът, в който се намира туморът, както и околната тъкан се отстраняват напълно.

Понякога операцията може да не е най-добрият вариант за вас. Това може да е така поради възрастта или здравословното ви състояние, например. Ако туморът е по-малък от 4 см, лекарят ви може да ви препоръча период на активно наблюдение. По време на активно наблюдение лекарят ви определя график за редовни прегледи за наблюдение на тумора. Ако туморът продължава да расте, може да се наложи допълнително лечение. В този случай добър вариант може да бъде аблацията.

Аблацията може да бъде или радиочестотна аблация (RFA), или криотерапия. Целта на тези процедури е да се унищожат туморните клетки чрез висока температура (RFA) или чрез замразяване (криотерапия).

Това са теми, по които трябва да говорите с лекаря си, когато планирате курса на лечение:

 • Анамнезата ви
 • Дали има случаи на рак на бъбреците в семейството ви
 • Какво да се предприеме, ако имате само един бъбрек
 • Дали бъбрекът функционира нормално или е засегнат от други състояния като диабет или високо кръвно налягане
 • Дали туморът е в един или и в двата бъбрека
 • Какво лечение предлага болницата
 • Експертният опит на лекаря. Поинтересувайте се какъв опит има лекарят ви с препоръчваното лечение
 • Вашите лични предпочитания и ценности
 • Помощ по време на и след лечението

Последващи стъпки

След операцията ще се видите с лекаря си. Тогава ще обсъдите резултатите от операцията и графика ви. Помолете за конкретен план, за да знаете колко често трябва да ходите на прегледи и какви изследвания ще са необходими преди всеки преглед. Това зависи от характеристиките на тумора.

Запишете си въпросите, които искате да зададете преди прегледа. Ето някои примерни въпроси:

 • Отстранен ли е туморът?
 • Необходимо ли е допълнително лечение? Ако да, какви са вариантите?
 • Какви изследвания са необходими преди последващите прегледи?
 • Как ще се отразят на качеството на живота ми лечението и бъбречният тумор?

Важно е да продължите да ходите на тези прегледи. Тогава лекарят наблюдава бъбрека и може да засече евентуален рецидив навреме. Важно е да кажете на лекаря си, ако се появят нови симптоми. Не се колебайте да се свържете с лекарския екип и да ги информирате за новите симптоми преди прегледа.

error: Content is protected !!