• Go to:

Криотерапията, известна още като криоаблация, е възможно лечение при рак на бъбреците. При него се използва втечнен газ, най-често течен азот или аргон, с който да се унищожат туморните клетки чрез замразяване. Втечненият газ достига до тумора през игла. Прави биопсия преди началото на лечението, за да се разбере какъв подвид е туморът (Фиг. 1).

Обикновено криотерапията се извършва през кожата, а лекарят използва ултразвук или КТ, за да насочва иглата. Криотерапията може да се извърши по време на лапароскопия или отворена операция. По време на процедурата внимателно се проверява температурата на бъбречната тъкан и съседните органи с помощта на термо сензори.

Лекарят ви може да ви предложи криотерапия, ако сте с малък бъбречен тумор (по-малък от 4 см) и операцията не е най-доброто решение в случая. Това може да се дължи на възрастта или на здравословното ви състояние, поради което операцията е опасна за вас.

Криотерапията е ефективно и безопасно лечение при малък бъбречен тумор, но има риск след процедурата в бъбрека да останат туморни клетки. Това означава, че има по-голяма вероятност от рецидив в сравнение с други операции.

Въпреки че процедурата е безопасна, има рискове от усложнения. Най-често срещаните усложнения са кървене и събиране на кръв около бъбрека, т. нар. околобъбречен хематом. По време на лечението може да се наранят уретерът, далакът, черният дроб или червата. Също така може да се появи и парастезия около лекуваната област, което представлява тръпнещо усещане по кожата.

След криотерапия се прави график за прегледи на всеки три месеца. По време на прегледите се използва КТ и ЯМР, за да се наблюдава бъбрека и да се засече евентуален рецидив навреме.

Криотерапията може да се извърши повече от веднъж, ако има рецидив или ако първата процедура е била неуспешна.

Фиг. 1: При аблационната терапия туморните клетки се унищожават или с много висока, или с много ниска температура.
Фиг. 1: При аблационната терапия туморните клетки се унищожават или с много висока, или с много ниска температура.
error: Content is protected !!