• Go to:

Радиочестотната аблация (RFA) е вариант за лечение при рак на бъбреците. При него се използва топлината от високочестотни радио вълни, за да се унищожат раковите клетки (Фиг. 1).

Радио вълните достигат до тумора през игла. Обикновено RFA се извършва през кожата и лекарят използва ултразвук или КТ, за да насочва иглата. За да се разбере подвидът на тумора, обикновено се прави биопсия, преди да започне лечението. За тази процедура обикновено се поставя местна упойка, но в някои случаи се налага и пълна упойка. RFA може да се направи и при лапароскопия или отворена операция.

Лекарят ви може да ви предложи лечение с RFA, ако имате малък бъбречен тумор (по-малък от 4 см) и операцията не е възможна в случая. Това може да се дължи на възрастта ви или на здравословното ви състояние, поради което една операция е опасна за вас.

RFA е ефективно и безопасно лечение при малък бъбречен тумор, но има риск в бъбрека да останат туморни клетки след RFA. Това означава, че има по-голяма вероятност от рецидив, отколкото при операция.

Въпреки че процедурата е безопасна, има рискове от усложнения. Най-често срещаните усложнения са болки около лекуваното място и тръпнещо усещане по кожата, известно като парастезия. Може да има и кървене, като рядко това може да доведе до кръвопреливане. След RFA може да се наблюдава изтичане и събиране на урина около бъбрека. По време на лечението може да се наранят уретерът, далакът, черният дроб или червата.

След RFA се прави график за прегледи на всеки 3 месеца. По време на прегледите се прави КТ или ЯМР, за да се наблюдава бъбрекът и да се открият навреме евентуални рецидиви.

RFA може да се извърши повече от веднъж, ако има рецидив или ако първата процедура е била неуспешна.

Фиг. 1: При аблационната терапия туморните клетки се унищожават или с много висока, или с много ниска температура.
Фиг. 1: При аблационната терапия туморните клетки се унищожават или с много висока, или с много ниска температура.
error: Content is protected !!