• Go to:

Емболизацията е възможно лечение при локално напреднал бъбречен рак. Лекарят ви може да препоръча емболизация, ако операцията не е подходяща в случая и ако туморът е свързан със симптоми като кървене и болка. Това лечение се препоръчва, ако операцията е невъзможна или рискова. По време на лечението се поставя малък катетър в слабините, за да се достигнат кръвоносните съдове около бъбрека.

error: Content is protected !!