• Go to:

Лекарят ви може да ви предложи да участвате в клинично изпитване. Това е вид изследване, при което се прави оценка на нови лекарства. Може да бъде и изследване за последователността или дозирането на съществуващи медикаментозни лечения.

Участието в клинични изпитвания има няколко предимства. Имате възможност да се лекувате с лекарства, които все още не са широко достъпни. Тези медикаменти са тествани, за да се гарантира, че не са опасни за здравето. Също така може да участвате в клинично изпитване, в което се тества последователността, в която се използват различните лекарства или нова комбинация от лекарства.

Лекарят ви ще ви предостави всичката необходима информация, преди да участвате в клинично изпитване. Симптомите и общото ви състояние ще се наблюдават по-често и по-внимателно в сравнение с обикновено лечение.

Важно е да знаете, че може да преустановите участието си в клиничното изпитване по всяко време. Не е необходимо да изтъквате причини за това.

error: Content is protected !!