• Go to:

Лъчевата терапия разрушава и унищожава туморната тъкан. Бъбречните тумори като цяло не реагират при лъчева терапия. По тази причина терапията се препоръчва, само за да облекчи симптомите, причинени от първичния тумор или метастазите, които не могат да се отстранят оперативно. Лечението може да бъде с еднократно облъчване. Но може да се наложи да отидете в болницата няколко пъти за отделните фази на лъчевата терапия. В този случай получавате по една доза от облъчването на ден.

Лъчевата терапия при бъбречен рак обикновено се препоръчва като част от палиативната грижа.

error: Content is protected !!