Spolehlivé informace v urologii: bez hranic

Urologická onemocnění jsou běžná: často jsou příčinou nepříjemných pocitů a některá mohou být život ohrožující. Je velmi důležité mít na internetu dostupné spolehlivé urologické informace: souvislé a vysoce kvalitní informace, které jsou relevantní pro každého bez ohledu na to, kterým jazykem hovoří nebo ve které zemi žije.

Hlavní účel těchto webových stránek je poskytnutí spolehlivých informací v urologii – objektivních, komplexních a srozumitelných. Veškeré zde publikované materiály odráží současné vědecké poznatky, zkušenosti lékařů a sester i názory pacientů.

Tato část webových stránek o informacích pro pacienty probíhá pod záštitou Evropské urologické společnosti, což je nezávislá, nezisková organizace, která pracuje na vysoké úrovni urologické péče v Evropě.