Jsem urologicky pacient

Benigní zvětšení (hyperplazie) prostaty (BPH)

Benigní zvětšení (hyperplazie) prostaty (BPH)

Co je prostata?

Prostata je žláza, která se nachází na dolních močových cestách pod močovým měchýřem kolem uretry (močové trubice, Obr. 1). Pouze muži mají prostatu. Produkuje tekutinu transportující sperma. Prostata obsahuje hladkou svalovinu, která pomáhá v průběhu ejakulace vytlačovat sperma.

Zdravá prostata je velká asi jako vlašský ořech a má objem 15-25 ml. S věkem prostata pomalu roste.

Benigní zvětšení prostaty

Onemocnění prostaty jsou obvykle spojena s vyšším věkem. Mohou způsobit nepříjemné obtíže na dolních močových cestách u mužů nad 50 let. Tyto obtíže mohou být způsobeny zvětšením prostaty,  neboli stavem, který je oznažován jako benigní zvětšení prostaty (Obr. 2). Tyto nepříjemné obtíže však mohou způsobit i jiné stavy a váš lékař je musí zvážit.

Benigní zvětšení prostaty je běžná záležitost. Je spojeno s hormonálními změnami, ke kterým dochází u mužů ve vyšším věku. Onemocnění prostaty mohou být velmi nepříjemná, ale je důležité si uvědomit, že zvětšení prostaty není rakovina. Z benigního zvětšení prostaty se nevyvine rakovina, i kdyby zůstalo neléčené. Nicméně, jak benigní zvětšení prostaty, tak rakovina prostaty se mohou v průběhu let vyvinout a existovat najednou. Se svým urologem by jste měli probrat veškeré vaše obavy.

Obr.1: Zdravá prostata a dolní močový takt
Obr.1: Zdravá prostata a dolní močový takt.
Obr. 2: Zvětšená prostata tlačící na měchýř a močovou trubici .
Obr. 2: Zvětšená prostata tlačící na měchýř a močovou trubici.

Co je BPH, BPE a BPO?

Benigní hyperplasie prostaty (BHP = BPH = benign prostatic hyperplasia) je běžný benigní stav, ke kterému dojde do určité míry u všech mužů.

Tento stav je závislý na hormonálních změnách, ke kterým dochází v průběhu stárnutí u mužů, a může vyústit až do benigního zvětšení prostaty (BPE = benign prostatic enlargement). Na druhou stranu toto zvětšení může způsobit zhoršení proudu moči, stav, který se nazývá benigní prostatatická obstrukce (BPO = benign prostatic obstruction).

Doktor může váš současný stav označit kterýmkoli z těchto tří termínů, které spolu úzce souvisí.