Erektilní dysfunkce

Co je erektilní dysfunkce?

Erektilní dysfunkce (ED) je běžná porucha sexuální funkce mužů. Označuje neschopnost dosáhnout a udržet erekci umožňující uspokojivý pohlavní styk. Může k ní docházet pravidelně nebo příležitostně a to i bez zjevné příčiny. Někteří muži s ED nejsou vůbec schopni dostáhnout erekce.

ED není život ohrožující onemocnění, ale může mít negativní dopad na kvalitu Vašeho života i života Vašeho partnera/partnerky.

Jak častá je ED?

ED je běžným jevem u mužů každého věku a etnika. Riziko vzniku ED stoupá s věkem.

Čím je ED způsobena?

Častou příčinou vzniku ED jsou srdeční onemocnění. Mezi další příčiny řadíme:

 • cukrovku
 • poranění nervů penisu a pánevní oblasti
 • pánevní operace
 • ozáření oblasti pánve
 • nízké hladiny testosteronu
 • neurologická onemocnění, např. Parkinsonovu chorobu

Co je erekce?

Dosažení a udržení erekce je proces, který vyžaduje souhru tělesných, hormonálních a psychických pochodů. Penis tvoří měkká, houbovitá tkáň, která se během erekce plní krví a nabývá tím tak na velikosti a tuhosti. Kolem prostaty se nacházejí nervy, které vysílají signály k přívodným cévám penisu a ovlivňují tak přívod krve při erekci (Obr. 1). Tyto impulzy jsou kontrolovány mužským hormonem testosteronem.

ED a onemocnění kardiovaskulárního systému

ED stejně jako kardiovaskulární onemocnění spojují některé společné rizikové faktory, jako například obezita, kouření, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, vysoký krevní tlak či nedostatek pohybu. ED může být časným příznakem rozvoje onemocnění srdce, proto by muži, kteří trpí erektilní dysfunkcí, měli být vyšetřeni svým praktickým lékařem či kardiologem.

ED a potíže s močením

ED často provází obtíže při močení, jako jsou frekvence, nykturie a urgence. Nezřídka bývají tyto symptomy spojeny s benigním zvětšením prostaty. Není zřejmé, jestli mikční (související s močením) obtíže způsobují ED, ale v zásadě platí, že projevy ED se zhoršují s problémy při močení.

Psychické rizikové faktory ED

Některé psychické stavy bývají spojeny s ED. Patří mezi ně:

 • Úzkost
 • Deprese
 • Pocity bezmoci
 • Nízké sebevědomí
 • Neschopnost vyjádřit emoce, emoční oploštěnost
 • Stres

K rozvoji ED příspívají i zkreslené společenské představy, jak by muži a ženy měli vystupovat a vzájemně se k sobě chovat, nevhodné životní vzory a nerealistická očekávání v otázce lidské sexuality.

ED může být jak příčinou, tak následkem neuspokojivého či nefunkčního vztahu. Obvykle je velmi obtížné určit, co předcházelo.

EAU Patient InformationAnatomie penisu

Obr. 1: Anatomie penisu.