Jsem urologicky pacient

Nykturie

Nykturie

Co to je nykturie?

Nykturie je definována jako vzbuzení se z důvodu nucení na močení více než jedenkrát během nočního spánku.

Jak z této definice vyplývá, za nykturii neoznačujeme situaci, kdy se v noci vzbudíte například z důvodu žízně, hluku, strachu či bolesti, a rozhodnete se současně jít na toaletu. Nykturií netrpí ani ten, kdo je nucen ihned po probuzení jít močit.

Jít jednou za čas v noci na toaletu je běžné a není třeba se tím znepokojovat. Nicméně pravidelné vstávání více než dvakrát za noc nepříznivě ovlivňuje nejen kvalitu života, ale dokonce i zdraví. Se zvyšující se frekvencí nočního buzení roste i negativní vliv na celkové tělesné a duševní pohodlí.

Soustavné rušení spánku nykturií způsobuje únavu, zhoršuje koncentraci v práci, ale i při běžných denních činnostech. Úbytek sil pak samozřejmě ovlivňuje i společenský život.

Zajímavost

Ačkoli nykturie doslovně znamená “močení v noci”, může se vyskytnout i přes den u lidí, kteří pracují v noci a ve dne spí.

Jak je nykturie častá?

Nykturie postihuje muže i ženy a četnost jejího výskytu roste s věkem. U dospělých do 30 let trpí nykturií častěji ženy, po 50. roce je naopak nykturie častější u mužů. Frekvence výskytu onemocnění u obou pohlaví se kolem 60 let vyrovná.

Co způsobuje nykturii?

  • Ledviny některých lidí produkují příliš mnoho moče. Pokud k tomuto dochází pouze v noci, jedná se o takzvanou noční polyurii.
  • Další příčinou jsou zdravotní stavy, které mohou způsobovat nadprodukci moče – například diabetes I. či II. typu nebo primární polydipsie, onemocnění při kterém pocit sucha v ústech člověka nutí nadměrně pít.
  • Možným důvodem nykturie je i malý močový měchýř, který se rychle naplní a nedokáže celou noc jímat moč.
  • Při některých onemocněních močového měchýře či prostaty (například benigní hyperplazie prostaty) není možné močový měchýř před spaním zcela vyprázdnit. Toto ve výsledku vede k rychlému opětovnému naplnění měchýře, který pak nedokáže pojmout moč až do rána.

Další možné důvody nykturie:

Je nezbytné, aby lékař zjistil, který z těchto důvodů právě u vás nykturii způsobuje, jen tak je možné zahájit úspěšnou léčbu.