Jsem urologicky pacient

Rakovina prostaty

Rakovina prostaty

Co je to rakovina prostaty?

Jedná se o zhoubný nádor rostoucí v prostatě. Existuje několik stádií onemocnění. To, jak bude probíhat Vaše léčba, závisí na specifických rysech nádoru a na tom, jak jej vyhodnotí lékařský tým.

V tomto článku jsou shrnuty obecné informace o rakovině prostaty, diagnostice a různé možnosti léčby. Vaši vlastní situaci doporučujeme konzultovat s lékařem.

Co je prostata?

Prostata je žláza v dolní části močového ústrojí, pod močovým měchýřem, obklopující močovou trubici. (Obr. 1). Prostatu mají pouze muži. Je v ní produkována část semenné tekutiny – ejakulátu. Prostata dále obsahuje vlákna hladké svaloviny, která pomáhají vyprázdnění semenné tekutiny při ejakulaci.

Zdravá prostata je velká asi jako vlašský ořech a má objem 15-25 ml. S rostoucím věkem muže se prostata zvětšuje.

Odborný název pro zvětšenou prostatu je benigní hyperplazie prostaty (BHP). O BHP se více dočtete v Pacientských informacích EAU pro BHP.

Rakovina prostaty

Obr.1  Zdravá prostata v dolní části močových cest.

Většina karcinomů (zhoubných nádorů) prostaty se vyvíjí pomalu a nemá žádné příznaky. Rychle rostoucí karcinom je vzácnější. Riziko vzniku onemocnění pak narůstá s věkem. Průměrný věk pacientů se záchytem karcinomu prostaty je 69 let.

Díky pokrokům v diagnostice a díky delšímu přežívání populace je záchyt tohoto onemocnění vyšší. Karcinom prostaty je nejčastější malignitou (zhoubným nádorem) u mužů v Evropě. Míra přežití je zde však relativně vysoká a stále roste.

Stadia onemocnění

Existují různá stádia onemocnění. Pokud je nález omezen na prostatu a nešíří se do okolí, mluvíme o lokalizovaném karcinomu. U tzv. lokálně pokročilého nálezu se nádor šíří do tkání obklopujících prostatu, tedy do semenných váčků, hrdla močového měchýře nebo místních lymfatických uzlin. Pokud se nádor rozšířil do vzdálených uzlin nebo jiných orgánů, mluvíme o metastatickém postižení.

Rizikové faktory

Existuje několik známých rizikových faktorů pro vznik karcinomu prostaty, tím nejdůležitějším je věk. Karcinom prostaty je vzácný u mužů pod 40 a ve většině případů se vyskytuje u mužů ve věku nad 65 let. Rizikovým faktorem je rovněž výskyt rakoviny prostaty v rodině.

Z etnického hlediska postihuje onemocnění nejvíce černochy, nejméně pak Asiaty. Důvod rozdílného výskytu v jednotlivých populacích je nejasný. Pro vyšší výskyt by mohla svědčit nadměrná konzumace masa a mléčných výrobků, ale to je stále předmětem výzkumu.

Role hormonů v růstu karcinomu prostaty

Rakovina vznikne, pokud buňky začnou růst rychleji, než je normální. Růst nádoru je pak spojen s účinkem mužských pohlavních hormonů, tedy androgenů. Nejvýznamnějším androgenem je hormon testosteron. Mužské pohlavní hormony jsou téměř výlučně produkovány varlaty.