Diagnostika a klasifikace karcinomu prostaty

Vyšetření PSA

Vyšetření PSA

Nádorové onemocnění prostaty je obvykle asymptomatické, ale má mnoho známých rizikových faktorů. Jde o vyšší věk, pozitivní rodinnou anamnézu (přímý příbuzný s nádorem prostaty) a rasu. Pokud má pacient zvýšené riziko, jeho lékař může doporučit test na změření hladiny prostatického specifického antigen (PSA) v krvi, tedy vyšetření PSA.

Hlavní výhodou vyšetření PSA je, že muži s vyšším rizikem rozvoje nádoru prostaty jsou testováni pravidelně. To znamená, že nádor může být odhalen dříve a je vyšší šance na jeho vyléčení.

Hlavní nevýhodou vyšetření PSA je, že mohou být odhaleny nádory, které by nezpůsobily vážné zdravotní obtíže. Léčba těchto nádorů může vést k nepříjemným vedlejším efektům. Diagnóza nádoru prostaty může též vést k úzkosti a stresu. Aby se předešlo stavu, který se nazývá nadbytečnou léčbou, někteří urologové neprovádějí pravidelné vyšetření PSA v rámci skríningu nádoru prostaty.

Pacient by měl probrat se svým urologem výhody a nevýhody vyšetření PSA a, zda je toto vyšetření pro něj vhodné.