Lokálně pokročilý karcinom prostaty

Radikální prostatektomie

Radikální prostatektomie

Radikální prostatektomie je možnost chirurgické léčby lokálně pokročilého karcinomu prostaty. Cílem tohoto operačního výkonu je odstranit co nejvíce nádorové tkáně. To se provádí tak, že se odstraní celá prostata spolu se semennými váčky a s okolní tkání, která je zasažena nádorem. Výkon taktéž zahrnuje odstranění lymfatických (mízních) uzlin v oblasti pánve. Tento výkon je prováděn v celkové anestezii.

Radikální prostatektomií není vždy možné odstranit celý nádor. V tomto případě Vám lékař doporučí doplňkovou (adjuvantní) léčbu, a to ozařování či hormonální léčbu.

eye
Show me in-depth information
+

Přečtěte si vice o radikální prostatektomii, jak se připravit a co očekávat po operaci. Tato část znázorňuje ilustrace týkající se radikální prostatektomie.