Jsem urologicky pacient

Syndrom hyperaktivního močového měchýře

Syndrom hyperaktivního močového měchýře

Co je to močový měchýř?

Močový měchýř slouží jako rezervoár pro moč produkovanou ledvinami.  Jde to dutý svalový orgán s maximální kapacitou okolo 500 mililitrů (Obr. 1a, b). Zdravý člověk pociťuje nucení na močení při poloviční náplni močového měchýře, ale většina lidí dokáže pocit na močení na určitou dobu překonat, dokud není vhodná příležitost k vyprázdnění. Vyprázdnění močového měchýře je řízeno z centrální nervové soustavy. Mozek vysílá signály vedoucí ke kontrakci svaloviny měchýře a zahájení močení.

Četnost močení závisí na mnoha faktorech, ale především na přísunu tekutin. Většina lidí močí méně než osmkrát v průběhu dne, v noci pak ani jednou nebo jedenkrát.

Obr. 1a: Dolní močové cesty u muže.
Obr. 1a: Dolní močové cesty u muže.
Obr. 1b: Dolní močové cesty u ženy.
Obr. 1b: Dolní močové cesty u ženy.

Jaké jsou příznaky dráždivého močového měchýře?

Syndrom hyperaktivního močového měchýře (Overactive bladder syndrom – OAB) je soubor příznaků dolních močových cest. Příznaky dolních močových cest zahrnují:

 • Náhlé nucení na močení s nemožností vůli potlačit močení
 • Nedobrovolný únik moči
 • Časté nucení na močení
 • Noční močení

Příznaky hyperaktivního močového měchýře jsou časté a postihují muže i ženy. Tyto příznaky se v průběhu života vyskytnou u 10 – 20 % populace.

Co způsobuje příznaky hyperaktivního močového měchýře?

Příznaky OAB mají nejrůznější příčiny:

 • Někteří lidé pociťují náhlé a samovolné kontrakce močového měchýře
 • Někteří lidé zvýšeně vnímají plnění močového měchýře
 • V některých případech ledviny produkují v průběhu noci příliš velké množství moči, to vyvolává potřebu nočního močení (nykturii). Nadměrná noční produkce moči je často závislá na věku a na přítomnosti dalších onemocnění.
 • Někteří lidé mají malý močový měchýř, který se pro svou malou kapacitu naplní rychleji. Tato příčina není příliš častá.

Termíny, které může Váš lékař použít

 • Urgence je náhlé nucení na močení s nemožností vůli potlačit močení. Urgence jsou nejčastějším příznakem OAB.
 • Urgentní inkontinence je stav, kdy dojde k nechtěnému úniku moči kvůli nedostatku času dojít na toaletu.
 • Polakisurie je nutnost velmi častého močení, více než osmkrát denně.
 • Nykturie je noční močení, kvůli kterému se postižená osoba probudí a musí vstát.
 • Příznaky dolních močových cest – LUTS (lower urinary trct symptoms) je termín používaný k označení jímacích symptomů. Tyto příznaky mohou být přítomné u různých onemocnění močových cest.