Jsem urologicky pacient

Zhoubné nádorové onemocnění ledvin

Zhoubné nádorové onemocnění ledvin

Co je to zhoubné nádorové onemocnění ledvin?

Zhoubné nádorové onemocnění ledvin znamená růst maligních buněk (nádoru) v ledvině. Odborným lékařským výrazem je pak renální karcinom. Nádor v ledvině může být také benigní.

Rakovina ledvin je obecný termín. Existuje mnoho variant nádorů ledvin a stádií onemocnění. Terapie závisí na specifických vlastnostech nádoru a odborných znalostech lékařského týmu.

Jednotlivé části poskytují obecné informace o nádorovém onemocnění ledvin, diagnóze a možnostech terapie. O vaší individuální situaci si pohovořte s vaším lékařem.

Jaká je funkce ledvin?

Ledviny jsou dva orgány ve tvaru fazole umístěné v zadní části trupu, které filtrují krev a produkují moč. Jsou důležité pro různé procesy v těle včetně regulace krevního tlaku, produkce krevních buněk a udržení zdravých kostí (Obr. č. 1).

Obr. 1: Ledvina a její okolní tkáň, žíly a tepny (Zhoubné nádorové onemocnění ledvin)
Obr. 1: Ledvina a její okolní tkáň, žíly a tepny.

Nádorové onemocnění ledvin představuje celosvětově přibližně 2 % všech onkologických diagnóz. V posledních dvaceti letech se sice mírně zvýšil počet případů nádorů ledvin v Evropě, avšak zároveň se ve většině oblastí zvýšila míra přežití. Vzhledem k častějšímu využití ultrazvukových a CT zobrazovacích metod je více nádorů ledvin diagnostikováno v časnějším stadiu.

U mužů je nádorové onemocnění ledvin diagnostikováno častěji než u žen. Většina lidí je v době diagnózy ve věku mezi 60 a 70 roky.

Stadium onemocnění

Existují různá stadia nádorového onemocnění ledvin. Pokud je nádor omezen na ledvinu a nerozšířil se dál, nazývá se lokalizovaný karcinom ledvin. U lokálně pokročilého karcinomu ledvin se nádor rozrostl z ledvin do okolní tkáně a napadl nadledviny nebo lymfatické uzliny. O metastatickém onemocnění lékaři hovoří, když se nádor rozšíří do vzdálených lymfatických uzlin nebo jiných orgánů.

Rizikové faktory pro nádorové onemocnění ledvin

Příčiny nádorového nemocnění ledvin jsou často obtížně určitelné. Mezi obecné rizikové faktory patří kouření a obezita.

Mezi další potenciální rizikové faktory patří vysoký krevní tlak nebo výskyt rakoviny ledvin v rodině. Určité změny životního stylu, jako například přestat kouřit či udržování zdravé tělesné váhy, mohou snížit riziko vzniku nádoru ledvin.