Slovníček pojmů

Močová inkontinence

Anestezie (celková, spinální, nebo lokální)

Před zákrokem dostane pacient léky, po kterých necítí bolest. Při celkové anestezii spí a neví, co se s ním děje. Během lokání anestezie necítí bolest jen v oblasti, kde se zákrok provádí. Anestezie po zákroku odezní.

Benigní hyperplazie prostaty

Zvětšení prostaty související s hormonálními změnami v pozdějším věku.

CT vyšetření

CT neboli počítačová tomografie je zobrazovací technika, která pomocí série rentgenových snímků vytváří obraz různých orgánů.

Cystoskop

Typ endoskopu, který se užívá na prohlédnutí močové trubice a močového měchýře. (viz také Endoskop, Močová trubice).

Cystoskopie

Vyšetření, při které lékař prohlédne cystoskopem močovou trubici a močový měchýř. Cystoskop se zavádí přes močovou trubici do močového měchýře (viz také Cystoskop, Močová trubice).

Detruzor

Hladká svalovina stěny močového měchýře. Relaxace detruzoru umožňuje plnění a skladování moči v močovém měchýři. Při kontrakci detruzoru dochází k odchodu moči z měchýře, mikci.

Druhá linie léčby

Léčba, která se používá při selhání nebo nedostatečném efektu léčby první linie.

Endoskop

Dutý, trubicovitý přístroj, který se používá k vyšetření tělesných dutin. Může být flexibilní (ohebný) nebo pevný.

Estrogen

Hlavní ženský pohlavní hormon, který ovlivňuje vzhled ženského těla a hraje důležitou roli v menstruačním cyklu a při rozmnožování.

Fyzikální

Mající do činění s tělem nebo ovlivňující tělo.

Gynekologický

Mající spojitost s reprodukčním zdravím ženy, s ženskými pohlavními orgány – pochvou, dělohou, vejcovody, vaječníky a prsy.

Hrdlo močového měchýře

Skupina svalů, které spojují močový měchýř s močovou trubicí. Kontrakce těchto svalů udržuje moč v močovém měchýři, při jejich relaxaci dochází k močení.

Hyperaktivní močový měchýř

Soubor jímacích příznaků, zahrnujících urgence (nutkání), inkontinenci (únik moči), časté a noční močení.