Partneři projektu

Partneři projektu

Partneři projektu

Informace EAU pro pacienty je kolektivní spolupráce mnoha partnerů projektu, kteří přispívají k jeho úspěchu.

Kancelář EAU pro doporučené postupy

Kancelář EAU pro doporučené postupy je zodpovědná za přípravu doporučených postupů EAU. Tyto doporučené postupy odráží nejnovější vědecké poznatky a poskytují klinická doporučení pro urologickou péči. Na doporučených postupech pro celé urologické spektrum pracuje 23 pracovních skupin, které zahrnují 200 mezinárodních expertů. Doporučené postupy EAU jsou pravidelně aktualizovány a prezentovány v různých formátech a publikacích. Materiál může být také k dispozici na webových stránkách a je dostupný v několika jazycích.
Čtěte více o doporučených postupech EAU>

Sekce EAU pro léčbu urolitiázy

Sekce EAU pro léčbu urolitiázy (EULIS) si klade za cíl přinášet pokrok v informovanosti, vyšetření a léčbě močových kamenů a podpořit diskusi, výzkum, vzdělávání a školení ve všech aspektech onemocnění s močovými kameny
Čtěte více o EULIS>

Litiatická sekce YAUG (Young Academic Urologists Group) při EAU

Litiatická sekce YAUG ( Young Academic Urologists Group) při EAU je zastoupena mladými nadšenými urology, kteří mají zájem o  urologický výzkum a aktivity související s diagnostikou a léčbou močových kamenů.

Sekce sester Evropské urologické společnosti (EAUN)

EAUN zastupuje více než 2500 urologických sester. Je to živá dynamická společnost se zaměřením na důležitost vynikajícího sesterského ošetření urologického pacienta. Společnost podporuje urologické sestry prostřednictvím vzdělávacích a vědeckých aktivit a různých publikací.
Čtěte vice o EAUN>

Bulharská urologická společnost (BAU)

Bulharská urologická společnost (BAU) byla založena v roce 1960. Dnes má 250 členů, z toho je 5 % žen. Hlavním cílem BAU je podpora a rozvoj urologie v Bulharsku, podpora vědeckého výzkumu prováděného členy BAU v oblasti urologie, udržení vysoké úrovně odborné způsobilosti urologů, implementace nejnovějších světových poznatků v urologii a podpora úspěchů bulharských urologů.

BAU organizovala 7 národních konferencí na různá témata – urolitiáza, uro-onkologie, benigní zvětšení prostaty, plastické operace, transplantace ledviny, endourologie, andrologie, atp. V roce 2012 hostila BAU pod záštitou EAU 8. kongres jihovýchodní urologické asociace.

Dominikánská urologická společnost (SDU)

Dominikánská urologická společnost (SDU) byla založena v roce 1958 a v současné době má více než 160 členů. Cílem společnosti je podporovat vědecké a kulturní aktivity související s celou oblastí urologie. Kromě toho vyzdvihuje a podporuje veškeré iniciativy zaměřené na rozvoj, výzkum a zlepšení vzdělávání svých členů. Od roku 2007 je společnost členem Americké urologické konfederace (CAU).
Čtěte více o SDU>

Finská urologická společnost (FUA)

Finská urologická společnost (FUA) byla založena v roce 1954 a má 200 členů. Urologie se stala ve Finsku lékařským oborem v roce 1999. Je zde 130 aktivně pracujících urologů, z nichž 20 % jsou ženy. Je zde potřeba více urologů, aby se postarali o urologické problémy jednoho z nejrychleji stárnoucích národů v Evropě. K dispozici jsou čtyři výzkumné skupiny spojené s FUA: FinnProstate, FinnBladder, FinnImpo a FinnIC. Zimní únorové urologické dny jsou hlavní každoroční událost FUA. Jsou organizovány společně s asociací urologických sester.

Řecká urologická společnost (HUA)

Řecká urologická společnost (HUA) byla založena v roce 1931 a sídlí v Aténách. Skládá se z vědecké a vzdělávací sekce a jejím cílem je podpořit oblast urologie v Řecku. HUA vydává časopis Řecká urologie. Jejími členy jsou urologové a další specializovaní zdravotničtí pracovníci. Společnost má deset specializovaných oddělení a sekce: Endourologie, Laparoskopie a Urotechnologie. Sekce poskytují řecký překlad na stránky Informace EAU pro pacienty.
Čtěte více o HUA>

Polská urologická společnost (PUA)

Polská urologická společnost (PUA) byla založena v roce 1949.V současné době se skládá z následujících pracovních skupin: mladí urologové, vojenští urologové,sexuologie, andrologie a urologické asociace sester. PUA aktivně podporuje předávání urologických znalostí běžné populaci, zaměřuje se na nový výzkum a překládá doporučené postupy EAU do polštiny. Společnost organizovala přes 40 vědeckých konferencí.
Čtěte více o PUA>

Španělská urologická společnost (AEU)

Španělská urologická společnost (AEU) byla založena v roce1911 a má 1897 aktivních členů a 200 rezidentů. Společnost vydává časopis Actas Urológicas Españolas, který je také oficiálním časopisem Americké urologické konfederace (CAU). AEU má tyto pracovní skupiny: onkologická, litiatická, laparoskopická a robotická, funkční urologie, andrologie, transplantace a pediatrie. Výzkum je zajišťován Urologickou výzkumnou nadací (FIU).
Čtěte více o AEU>

Turecká urologická společnost (TAU)

Turecká urologická společnost (TAU) byla založena v roce 1933 a má 1753 členů a 600 rezidentů. Společnost vydává časopis The Turkish Journal of Urology a v roce 2012 organizovala 22. národní konferenci. V roce 2004 TAU hostila v Istanbulu 19. výroční kongres EAU a v roce 2010 také 6. jihovýchodní setkání EAU (SEEM). Turecko je díky příspěvkům členů TAU jedna z největších zemí ve vědecké produkci  o poliurologii. Společnost pokračuje ve své práci pro rozvoj a pokrok urologie v Turecku.
Čtěte více o TAU>

Urologická společnost Kosova (UKK)

Urologická společnost Kosova (UKK) byla založena v Pristině v roce 2001. Společnost pořádá sympozia, kam jsou zváni urologové z Albánie, Makedonie, Turecka a Maďarska a také přednášející z EAU. UKK také organizuje Dny prostaty pro širokou veřejnost a každoroční vědecké zasedání o urologických problémech. Všichni členové UKK jsou i členy Evropské urologické společnosti.

Europa Uomo, Evropská koalice pacientů s rakovinou prostaty

Europa Uomo, Evropská koalice pacientů s rakovinou prostaty, zastupuje a podporuje pacienty a pacientské organizace lidí s rakovinou prostaty a onemocněními prostaty obecně. Naše cíle zahrnují zvýšení povědomí, snížení rizik při včasném odhalení rakoviny prostaty, pořádání odborných setkání na téma léčby rakoviny prostaty, koordinovaný výzkum, zlepšení kvality života a snížení úmrtnosti.

Europa Uomo spolupracuje s odbornými organizacemi,poskytuje zpětnou vazbu od pacientů, přijímá informace o léčbě založené na důkazech pro vzdělávání o holistické péči.Europa Uomo spolupracuje s dalšími skupinami podporujícími pacienty v duchu solidarity a v advokacii.