Partneři projektu

Národní společnosti

Národní společnosti

Klíč k úspěchu

Jedním z klíčů k úspěchu je naše spolupráce s národními společnostmi. EAU pacientské informace jsou závislé na překladech textů pro pacienty, které jsou zpracované odborníky z řad členů národních společností.

Tato stránka poskytuje přehled společností, které se podílely na překladech EAU pacientských informací.

Bulharská urologická společnost (BAU)

Bulharská urologická společnost (BAU) byla založena v roce 1960. Dnes má 250 členů, z toho je 5 % žen. Hlavním cílem BAU je podpora a rozvoj urologie v Bulharsku, podpora vědeckého výzkumu prováděného členy BAU v oblasti urologie, udržení vysoké úrovně odborné způsobilosti urologů, implementace nejnovějších světových poznatků v urologii a podpora úspěchů bulharských urologů.

BAU organizovala 7 národních konferencí na různá témata – urolitiáza, uro-onkologie, benigní zvětšení prostaty, plastické operace, transplantace ledviny, endourologie, andrologie, atp. V roce 2012 hostila BAU pod záštitou EAU 8. kongres jihovýchodní urologické asociace.

 

Dominikánská urologická společnost (SDU)

Dominikánská urologická společnost (SDU) byla založena v roce 1958 a v současné době má více než 160 členů. Cílem společnosti je podporovat vědecké a kulturní aktivity související s celou oblastí urologie. Kromě toho vyzdvihuje a podporuje veškeré iniciativy zaměřené na rozvoj, výzkum a zlepšení vzdělávání svých členů. Od roku 2007 je společnost členem Americké urologické konfederace (CAU).

Finská urologická společnost (FUA)

Finská urologická společnost (FUA) byla založena v roce 1954 a má 200 členů. Urologie se stala ve Finsku lékařským oborem v roce 1999. Je zde 130 aktivně pracujících urologů, z nichž 20 % jsou ženy. Je zde potřeba více urologů, aby se postarali o urologické problémy jednoho z nejrychleji stárnoucích národů v Evropě. K dispozici jsou čtyři výzkumné skupiny spojené s FUA: FinnProstate, FinnBladder, FinnImpo a FinnIC. Zimní únorové urologické dny jsou hlavní každoroční událost FUA. Jsou organizovány společně s asociací urologických sester.

Řecká urologická společnost (HUA)

Řecká urologická společnost (HUA) byla založena v roce 1931 a sídlí v Aténách. Skládá se z vědecké a vzdělávací sekce a jejím cílem je podpořit oblast urologie v Řecku. HUA vydává časopis Řecká urologie. Jejími členy jsou urologové a další specializovaní zdravotničtí pracovníci. Společnost má deset specializovaných oddělení a sekce: Endourologie, Laparoskopie a Urotechnologie. Sekce poskytují řecký překlad na stránky Informace EAU pro pacienty