• Go to:

Bilaterální orchiektomie, čili chirurgická kastrace, je operační výkon, při němž jsou odstraněna obě varlata. Je to jeden z léčebných postupů u lokálně pokročilého karcinomu prostaty a vede k zástavě tvorby androgenů.

Operace může být provedena v místním znecitlivění. Pokud jste někdy v minulosti měl kardiovaskulární zdravotní potíže, může Vám být před zahájením hormonální terapie doporučena kontrola kardiologem.

Jak se bilaterální orchiektomie provádí?

Při operaci pacient leží na zádech. Obvykle je podána místní či svodná anestezie (pacient necítí bolest v dané části těla, kde je operace prováděna). Chirurg provede řez na šourku a pak odstraní obě varlata. Protože tkáně obklopující varlata nejsou odstraněny, šourek po operaci nevypadá úplně prázdný.

Jak se mohu na výkon připravit?

Váš lékař Vám poskytne podrobné informace. Abyste byl připraven k anestezii, 6 hodin před výkonem nesmíte jíst, pít či kouřit. Pokud užíváte jakékoliv léky, informujte svého lékaře. Je možné, že bude třeba je vysadit několik dní před operací. Lékař Vám pak sdělí, kdy je můžete začít znovu užívat.

Jaké jsou vedlejší účinky výkonu?

Komplikace po bilaterální orchiektomii jsou vzácné a patří mezi ně bolestivost v oblasti šourku, krvácení, infekce a delší doba hojení operační rány. Ve většině případů však chirurgický zákrok nemá vliv na vzhled šourku.

Doporučení pro první 2-3 týdny po operaci:

  • vyhněte se náročnému cvičení
  • vyvarujte se horké koupele
  • nechoďte do sauny

Vyhledejte lékařskou péči, pokud:

  • se objeví horečka
  • máte výrazné bolesti
  • si všimnete, že z rány odtéká krev či průhledná tekutina

Bilaterální orchiektomie znamená trvalou kastraci muže. To má na muže tělesné i emocionální (citové) dopady. Neostýchejte se promluvit si se svým lékařem. Společně můžete zvolit tu správnou léčbu pro Vás.

error: Content is protected !!