• Go to:

Častou příčinou vzniku ED jsou srdeční onemocnění. Mezi další příčiny řadíme:

  • cukrovku
  • poranění nervů penisu a pánevní oblasti
  • pánevní operace
  • ozáření oblasti pánve
  • nízké hladiny testosteronu
  • neurologická onemocnění, např. Parkinsonovu chorobu
error: Content is protected !!