• Go to:

Lékař provede sérii vyšetření k objasnění příčiny obtíží – toto nazýváme diagnostika. Nejprve se lékař nebo sestra zeptá na vaši anamnézu (zdravotní historii) a dále provede lékař základní fyzikální vyšetření.  Nakonec bude provedeno zobrazovací vyšetření a případně další testy, pokud to bude nutné.

Zobrazovací technika

K lokalizaci kamene je třeba zhotovit zobrazení vnitřních orgánů – podstoupíte sonografii(ultrazvuk), což je metoda, která využívá vysokofrekvenční vlnění k vytvoření obrazu. Lékař vyšetří ledviny a zjistí tak, zda je dutý systém ledviny rozšířen, což může být způsobeno blokádou močovodu kamenem.

Mimo sonografického vyšetření bude možná potřeba i vyšetření rentgenové.

Další běžná metoda v diagnostice je CT (počítačová tomografie). V případě močových kamenů se používá CT bez podání kontrastní látky. Vyšetření zobrazí velikost, tvar a sílu kamene.

V některých situacích se může lékař rozhodnout k provedení CT s podáním kontrastní látky do žíly. Toto vyšetření poskytne lékaři další informace o funkci a anatomii ledvin.

Analýza složení močových kamenů a další vyšetření

V případě postižení ledvinovou kolikou se provádí vyšetření moči a krve, aby byla vyloučena infekce či selhání ledvin.

Pokud se předpokládá, že kámen vymočíte, váš lékař Vám doporučí cedit moč k zachycení kamene. Ten je pak analyzován, aby bylo jasné, o jaký typ močového kamene se jedná. Informace o složení kamene je důležitá pro výběr nejlepší možnosti léčby a prevence.

Pokud máte vysoké riziko tvorby mnohočetných kamenů, bude provedeno tzv. metabolické vyšetření.

error: Content is protected !!