• Go to:

Magnetická rezonance je technika využívající silné magnetické pole a radiové vlny k zobrazení těla.

error: Content is protected !!