Transobturatorní

Skrz přirozený otvor v pánevní kosti.

error: Content is protected !!