• Go to:

Kastračně rezistentní karcinom prostaty je typ rakoviny prostaty, který se obvykle vyvine v průběhu léčby metastatického onemocnění.

Rakovina prostaty se může rozšířit do jiných orgánů nebo lymfatických uzlin mimo pánevní oblasti. To se nazývá metastatické onemocnění. Nádory v jiných orgánech nebo lymfatických uzlinách se nazývají metastázy. Váš lékař může doporučit léčbu metastáz hormonální léčbou.

Hormonální léčba buď zastaví tvorbu androgenů, nebo blokuje jejich účinek na nádorové buňky. Tento stav se nazývá kastrace. Pokud je hormonální léčba účinná, zastaví růst nádoru prostaty. Tento účinek ale netrvá stále a nádor prostaty se postupně stává ke kastraci odolným. K tomuto dochází obecně 2-3 roky po zahájení hormonální léčby. Kastračně rezistentní nádor prostaty nemůže být vyléčen.

Kastračně rezistentní nádory prostaty potřebují k růstu mnohem nižší hladiny androgenů. Z toho vyplývá, že i když tělo téměř neprodukuje androgeny, nádor a metastázy stále rostou. Tento typ rakoviny prostaty se nazývá kastračně rezistentní, protože nereaguje na hormonální kastrační léčbu.

U tohoto typu rakoviny prostaty dochází k opětovnému růstu hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. Lékař diagnostikuje kastračně rezistentní nádor prostaty, pokud dojde k nárůstu PSA v krvi třikrát po sobě v rozmezí tří týdnů. Může být také diagnostikován ve chvíli, kdy se u Vás objeví příznaky způsobené růstem nádoru nebo metastáz.

Výzkum ohledně léčby kastračně rezistentní rakoviny prostaty stále probíhá a možnosti léčby se rychle mění. Tato kapitola se věnuje různým možnostem léčby, které byste měl probrat se svým lékařem.

Tato kapitola poskytuje obecné informace, které nemusí odpovídat Vašim individuálním potřebám. Mějte na paměti, že jednotlivá doporučení mohou záviset na Vaší zemi a systému zdravotní péče.

Pokud byl u Vás zjištěn kastračně rezistentní karcinom prostaty, Váš lékař doporučí léčebný postup pro řešení Vašich příznaků a prodloužení Vašeho života. Je důležité si uvědomit, že kastračně rezistentní karcinom prostaty nemůže být vyléčen.

Kastračně rezistentní karcinom prostaty může být léčen pomocí:

  • antiandrogenní léčby
  • estrogenní léčby
  • adrenolytických léků (cílených proti hormonům nadledvin)
  • nových hormonálních léků
  • imunoterapie
  • chemoterapie
  • radioterapie (ozařování)

Protože růst kastračně rezistentního karcinomu prostaty je stále podporován androgeny, Váš lékař doporučí pokračovat v hormonální léčbě, aby byla zachována nízká hladina testosteronu.

error: Content is protected !!