• Go to:

Akutní ledvinová kolika

Ledvinová kolika je akutní, bolestivý stav zapříčiněný kamenem, který zneprůchodňuje močovod. Navštivte co nejdříve svého praktického lékaře či nejbližší pohotovostní lékařskou službu k zajištění úlevy od bolesti.

Bolest obvykle ustoupí po podání NSAID (nesteroidní antiflogistika), které lze užívat ve formě tablet či čípků. Pokud počáteční léčba nepomůže, dostanete silnější léky na bolest zvané opioidy. Ty jsou obvykle aplikovány přímo do žíly. Nevýhodou opioidů je možný vznik nevolnosti.

Ve vzácných případech léky nepomohou. V tomto případě musí lékař někdy zajistit odtok moči z ledviny. Tomu se říká dekomprese.

Existují 2 způsoby dekomprese:

  • Umístěním JJ-stentu do močovodu přes močovou trubici ( Obr. 1)
  • Zavedením perkutánní nefrostomie do ledviny přímo přes kůži (Obr. 2a a 2b)

Obě metody jsou stejně účinné.

Obr. 1: JJ-stent je zaveden k zajištění průchodnosti močových cest.
Obr. 1: JJ-stent je zaveden k zajištění průchodnosti močových cest.
Obr. 2a: Punkční nefrostomie zavedená do ledviny k zajištění odtoku moči přímo do sběrného sáčku.
Obr. 2a: Punkční nefrostomie zavedená do ledviny k zajištění odtoku moči přímo do sběrného sáčku.
Obr. 2b: Punkční nefrostomie zavedená do ledviny.
Obr. 2b: Punkční nefrostomie zavedená do ledviny.

Zablokovaná a infikovaná (zánětem postižená) ledvina

Pokud máte ledvinovou koliku spolu s horečkou nebo pokud se cítíte nezvykle unaveni, měli byste ihned navštívit nejbližší urologické oddělení. Bude vám provedeno vyšetření krve a moči ke zjištění, zda máte infikovanou (zánětem postiženou), zablokovanou ledvinu. Je-li tomu tak, potřebujete okamžitou dekompresi k uvolnění tlaku ve vaší ledvině.

Je-li tomu tak, potřebujete okamžitou dekompresi k uvolnění tlaku ve vaší ledvině. Po dekompresi dostanete antibiotika k léčbě infekce. Odstranění kamene lze provádět až po vyléčení infekce.

error: Content is protected !!